Search in suggestions?

Visa kalender kalendermånadsvis

Avatar image
Markus Nordén wrote
Dec 21, 2022
Idag visas kalendern i löpande fyraveckorsperioder med start innevarande datum, t.ex. "onsdag 21 dec 2022 (v. 51) till onsdag 18 jan 2023 (v. 3)".

Jag skulle önska att kalendern istället visas kalendermånadsvis (januari, februari, ...) med innevarande månad förvald, eller åtminstone att man som administratör har möjlighet att välja om kalendern ska visas i löpande fyraveckorsperioder eller kalendermånadsvis.
New
8 votes
3 Answers
Karin Åhlén wrote
Mar 04, 2023
Håller med. Samt att det bör finnas "framåt/bakåt-knappar" även under kalender-vyn. Nu måste man scrolla upp till toppen på sidan för att komma till nästa.
Anders Södersten wrote
Jan 14 (6 months ago)
Jag håller också med det blir konstigt med slumpvisa fyra veckors perioder.
Staffan Österling wrote
Mar 20 (4 months ago)
Självklart ingen tänker i löpande fyraveckorssteg