How can we help?

Ledare/löneunderlag

På sidan Ekonomi >  Ledare/Löneunderlag tar man ut en lista över ledares arvoden baserat på rapporterad närvaro.

Ange inställningar i formuläret och tryck Exportera för att generera en Excelfil.