How can we help?

Statistik

På sidan System > Statistik hittar man div. statstik över medlemmar / medlemstyper och avgifter samt rörarande fakturering.

Det går att se statistik per år eller per termin, och även klicka sig vidare ner på specifik verksamhetsdel.

Statistiken beräknas en gång per dygn och ny data återspeglas först dagen efter.