How can we help?

Användarvillkor

Här hanterar ni medlems -och användarvillkor. På vänster sida av skärmen syns aktuell/tidigare versioner av villkoren.

Det framgår även vilken version som är publicerad just nu (om någon).

För att göra ändringar, välj den version ni vill utgå ifrån och tryck därefter Skapa kopia under texteditorn.

Ett nytt utkast kommer nu att skapas och det går bra att göra ändringar i texten. Glöm inte att spara dina ändringar.

När ni är nöjda behöver man publicera villkoren, tryck på Publicera och bekräfta i dialogrutan som visas.

När man publicerar en ny version av villkoren kommer samtliga befintliga medlemmar att promptas att acceptera dom. Nya medlemmar måste godkänna villkoren för att kunna skapa ett konto.