Search in suggestions?

Export av bokningar till en grupp

Avatar image
Markus Nordén wrote
Mar 12, 2023
Det vore önskvärt att kunna exportera samtliga bokningar till en aktivitet inklusive samtliga kolumner (även kommentar!) som visas i bokningsöversikten för grupp till en CSV- eller Excel-fil, så att man kan formatera enligt egna önskemål, skriva ut och ta med till en träning.
New
4 votes
1 Answer
Britt Svanqvist wrote
May 23 (2 months ago)
Liknande frågeställning här:
https://support.weunite.club/961455-N%C3%A4rvarorapport-i-Excel