Search in suggestions?

Kalenderuppgifter tidssatta

Avatar image
Staffan Österling wrote
Nov 14, 2022
Kalender uppgifter kan inte tidssättas vad gäller aktvivteten.
a) Tidsättning av kalender uppgifter Ex Sjösättning kl 10.00-15.00
b) Vid listning av Kalendersida skall händelser på samma dag sorteras i rätt tidsordning (minimum). Önskvärt vore att aktiviteter där tid går omlott placeras grafiskt "överlappande". Jfr kalenderfunktioner i smartphone etc.
Completed
3 votes
1 Answer
agent Micke wrote
Oct 06 (9 months ago)
Stöd för tidpunkt är inkluderat i kommande version (oktober 2023). Men en tid, inte från till i dagsläget.