How can we help?

Slå ihop dubbla medlemskonton

Om det finns medlemmar med dubbla medlemskonton som även innehåller utställd faktura kan ni slå ihop dessa konton.

Gå in på medlemmens konto som du vill slå ihop

I rutan "verktyg/åtgärder" trycker du på "ta bort konto"

En ruta kommer upp enligt nedan bild, sök fram medlemmen som du vill slå ihop kontot med, tryck sedan "slå ihop konton".

Fakturor, bokningar, närvaro, ev tillgodohavande mm kommer nu att föras över till det det andra kontot.