How can we help?

Ange status (öppen / stängd / öppen med förtur / öppen med prova-på)

För att ändra status på en aktivitet, gå till Verksamhet/Grupper.

Status för enskild aktivitet

Gå in på aktiviteten och under Bokningsinställningar. Ange standardstatus eller schemalagd status.

Massuppdatera aktivitetsstatus

På verksamhet/grupper, markera de aktiviteter du vill ändra status för och välj på menyn Med markerade

Massuppdatera datum/klockslag för status.

Gå till Verksamhet/Grupper. Markera de aktiviteter du vill ange status för. Via menyn Med markerade hittar du "Automatisk öppning/stängning"

Observera att ev. inställningar som redan finns på en aktivitet kommer att skrivas över när man anger status för flera aktiviteter samtidigt.

Exempel 1
Ange "Stängd" som status och ett datum/tid för "Öppen för alla".
Aktiviteten kommer då att vara stängd för bokning fram till datumet du angett och därefter förbli öppen.

Exempel 2
Ange "Öppen" som status och ett datum/tid för "Stäng bokning".
Aktiviteten kommer då att vara öppen för bokning fram till datumet du angett och därefter stängas.

Så länge det finns datum/klockslag för en aktivitet, kommer det gälla oavsett vad standardstatus har angetts till. Vill man inte använda datum så räcker det med att rensa fälten och spara ändringarna.