How can we help?

Tävlingar

Om ni har för avsikt att importera Lenex-fil, se separat artikel om Lenex.

Verksamhet > Tävlingar > Översikt visas alla tävlingar som finns i systemet inkl. antal pass/grenar, inlästa resultat etc. Tryck på pilen intill en rad för att fälla ut verktygsmenyn.

Lägg till tävling

Gå till Verksamhet > Tävlingar > Lägg till. Fyll i de obligatoriska fälten. OBS! För att tävlingen skall kunna ta emot anmälningar måste fältet Stäng anmälan innehålla ett datum som ligger före tävlingens startdatum (dessa kan ändra i efterhand).

Tvångsanmälan

OBS! Endast tävlingar som har 1 pass eller mer samt ett sista anmälningsdatum kommer att visas på den här sidan. 

Metod 1
Gå till Medlemmar > Sök, leta fram en medlem och gå in på medlemskontot. Klicka Skapa tävlingsanmälan. Följ stegen på skärmen. 

Metod 2
Gå till Verksamhet > Tävlingar > Tvångsanmälan. Sök fram en medlem (namn, personnummer, medlemnummer etc.) i rutan högst upp och följ därefter stegen på skärmen.

Anmälningar

Visa anmälda
Välj en tävling högst upp på sidan så kommer alla anmälda till tävlingen att visas. Här finns verktyg för att Skicka e-post till anmälda samt ta bort anmälningar.

Listor
Här skapar man listor/underlag över anmälda till tävling. Det går även att skapa AN-filer (Grodan) samt anmälningsfiler till Lenex. Välj en tävling och en exporttyp för att skapa underlaget.