Search in suggestions?

Autormatisk låsning av närvarorapportering efter LOK-period

Avatar image
Walter Forsberg Meinhart wrote
Feb 27 (4 months ago)
Hej!

Efter varje termin/LOK-period önskar vi en inställning som automatiskt låser samtliga aktivitetstillfällen en vecka efter sista LOK-datumet förslagsvis. På så vis blir tar vi död på vissa av de mejl som annars går ut pga felaktigt skapade aktiviteter eller tillfällen som det inte tagits närvaro på. En inställning som hade hjälpt oss mycket!
New
2 votes