How can we help?

Jag har råkat radera en aktivitet av misstag, vad gör jag nu?

Ingen fara! Om man råkat ta bort en aktivitet felaktigt, gå till Verksamhet > Grupper > Papperskorg. Välj termin (baserat på gruppens startdatum) så kommer den att visas.

Klicka på återställ för att ångra borttagningen. Om en grupp raderas ligger dess aktivitetsbokningar kvar, men schemalagda kallelser raderas, så dessa behöver läggas upp igen efter att en grupp återställts.