Search in suggestions?

Aktivitetsanmälan - Tvingande val i dropdown-meny

Avatar image
Gustaf Hederström wrote
Mar 02, 2023
I nuläget kan man ha med ett kommentarsfält som är tvingande vid anmälan. Detta aktiveras på en hel "Nivå" i systemet.

Det hade varit önskvärt att kunna lägga in tvingande val endast under enskilda aktiviteter/grupper utan att det påverkar alla andra grupper på den aktuella nivån.
Dessa valen vill vi ha möjlighet att fördefiniera så att medlemmen vid anmälan väljer mellan ex olika matpaket eller svårighetsnivå på träningar.
Antingen en dropdown eller via kryssboxar/radios.
New
3 votes
1 Answer
Jonathan Egyptson wrote
Mar 09, 2023
En formulärfunktion där man kan svara på frågor hade varit kanon.
Tex: Märke, allergier, matval, testnivå.