How can we help?

Redigera / Flytta / Kopiera bokning

Gå till Verksamhet > Grupper och leta fram den grupp bokningen tillhör. Klicka på aktiviteten där bokningen ligger och välj fliken Bokningar.

Här ser man alla som är bokade till aktiviteten, högst upp på sidan visas ordinarie bokningar och längst ner de som ev. står på köplats.

 

Verktyg (ändra status/flytta/kopiera)

Markera en eller flera bokningar genom att klicka på raden. Från listan Med markerade kan man:

  • Skapa faktura
  • Flytta/kopiera bokningen till en annan grupp i verksamhetsstrukturen.
  • Ändra status (byta från ordinarie till köplats och vice versa).
  • Radera bokning

Flytta/kopiera bokningar

När du har gått in på gruppen och markerat medlemmen som ska flyttas

  • klicka på pilen som visas längst ut till höger på medlemmens rad, eller tryck Med markerade

  • Välj Flytta/kopiera bokning

  • Nedan ruta kommer upp, där väljer du vilken grupp medlemmen ska flyttas till, bocka i Flytta bokning, bocka i Skicka avisering om önskan att medlem ska motta bekräftelse på flytten och tryck sedan bekräfta. När bokningen är flyttad följer fakturan med från den tidigare gruppen, om medlemmen ska få en ny faktura behöver den föregående fakturan krediteras.